Chrám sv. Jakuba v Levoči - Oltár sv.Alžbety Durínskej